Kodukord

Lasteaed on avatud 7.00-19.00.
Tavarühmad töötavad 7.30-17.30
Ajavahemikus 7.00-7.30 ja 17.30-19.00 töötab valverühm (Siilikeste rühm)

PÄEVAPLAAN

7.00 – 7.30 töötab valverühm
7.30 alustavad tööd tavarühmad
8.20 hommikusöök
9.00 – 10.30 ühistegevused saalis ja rühmaruumides
10.30 – 12.00 riietumine, õuesolek
11.50 – 12.05 lõunasöök
13.00 – 15.00 puhkeaeg
15.00 – 15.20 ärkamine, riietumine
15.20 oode
16.00 – 17.20 vabategevus õues või ruumis
17.20 lõpetavad tavarühmad töö
17.30 – 19.00 töötab valverühm

LASTEAEDA TULEK JA KOJUMINEK
– Lapsed saabuvad lasteaeda soovitatavalt hommikusöögiks, kuid kindlasti enne kell 9 hommikul, kui algavad õppetegevused.
– Kui laps saabub mingil põhjusel hiljem, siis teavitatakse sellest varem rühmaõpetajat. Kui laps saabub õppetegevuse ajal, tuleb lapsevanemal jälgida, et teisi lapsi võimalikult vähe häiritaks.
– Hommikul annab lapsevanem või lapsevanema poolt volitatud isik lapse isiklikult üle rühmaõpetajale või õpetaja abile. Laste üksi rühma saatmine ei ole lubatud.
– Laps tuleb lasteaeda puhanuna, puhtalt riietatuna ja tervitab saabudes.
– Lasteaeda võib kaasa võtta koduseid mänguasju, arvestades seejuures rühmasiseseid kokkuleppeid. Oma mänguasja lubatakse ka teistele lastele ning selle katkimineku või kadumise eest lasteaed ei vastuta.
– Kui lapsele ei tule järgi oma vanem, siis teavitab lapsevanem õpetajat, kes on järgi tulemas. Võõrale inimesele last anda ei tohi.
– Vanem tuleb lapsele järgi hiljemalt 10 minutit enne rühma või valverühma töö lõppu.
– Autot parkides palume olla väga ettevaatlik ning jätta vabaks väravate esised alad ja 1m jagu liikumisruumi autode ja aia vahele. Tänava ääres pargitud autost ei lubata lapsel ise välja joosta. Pargitud autol seiska mootor!

LAPSEVANEMATE AVALDUSTE ESITAMISE KORD
Avaldused ja soovid, mis on seotud lasteaias käidud ja puudutud päevadega ning toitlustamisega ja mis hakkavad kehtima kalendrikuu alguses, palume esitada hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks.
Minimaalne vabastus lasteaiast antakse 6 kuuks. Sellega määratud aja jooksul:
–ei saa last lasteaeda tuua
–ei pea maksma lasteaiamaksu
–lapsel säilib lasteaiakoht
Vabastust saab pikendada uue avalduse alusel.

RIIETUS
-Lasteaias on vajalikud nii toas kui õues viibimiseks sobivad riided. Iga lapsevanem teab ise, kas laps on pigem karastatud või külmakartlik. Parimad on rõivad, mida lapsel endal on kerge selga panna ja seljast võtta. Palume vältida kitsaks jäänud või väga väikese kaelusega riideid. Toas on vajalikud vahetusjalatsid, mis on tugeva tallaga ja püsivad hästi jalas (näit. trepil käies, muusikatunnis tantsides).
–Õueriiete puhul tuleks jälgida, et lapsel ei oleks rippuvat salli või muud riietuselementi, mis võib kuskile kinni jääda.
–Kapis on lapsel tagavarapesu, sukkpüksid, kamm, taskurätid ja võimlemisriided, külmal ajal ka tagavarakindad.

TERVIS
– Kui laps lasteaiapäeva jooksul haigestub, teavitatakse sellest kohe vanemaid.
–Lasteaias käivad üldjuhul terved lapsed. Rühmaõpetajal on õigus last mitte vastu võtta, kui tal on haigustunnused nagu nohu, köha, silmapõletik, lööve või palavik. Ravimeid lasteaias anda ei tohi, seega loetakse haigeks lapseks ka laps, kellel on vaja päeva jooksul ravimeid võtta või kes ei tohi õue minna.
–Kui laps on jäänud nakkushaigusesse, teavitab lapsevanem sellest kohe lasteaeda.
–Rühmaõpetajat on soovitatav teavitada igast haigestumisest või puuduma jäämisest.
–Lapse tervislikust erivajadusest teavitab lapsevanem lasteaeda kohe selle selgumisel. Kokkuleppel direktori ja õpetajatega leitakse murele enamasti lahendus.

INFOVAHETUS
–Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest annavad ülevaate stendid. Seal kajastub kuuplaan, üritused, menüü.
–Teavet vastuvõtutingimuste kohta lasteaeda, lasteaiamaksu tasumise kohta, soodustuste kohta saab Haapsalu linnavalitsuse õigusaktidest koduleheküljel www.haapsalu.ee.
–Õpetaja on vastava ettevalmistuse saanud spetsialist. Küsimuste või ettepanekute tekkimisel pöördub lapsevanem esmalt just oma rühma õpetaja poole, kes on kohustatud ära kuulama kõik probleemid ning lapsevanemale lahendusi pakkuma.
–Lapse esmasel lasteaeda tulekul on soovitatav õpetajaid teavitada mitmesugustest lapse eripäradest, harjumustest ning eelnevast kollektiivse tegevuse kogemusest.
–Lapsevanemate ja õpetajate infovahetuseks on oluline osaleda koosolekutel ning arenguvestlustel.

SOOVITUSED LAPSEVANEMATELE
–Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste turvatunde loomisele lasteaias.
–Lasteaia kodukorra ja päevakava arvestamine tuleb lapsele kasuks.
–Teie lapse tervise eest hoolitseb kogu lasteaia kollektiiv. Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist igapäevaselt, kaalub ja mõõdab 2 korda aastas. Logopeed selgitab välja lapse kõnehäire. Kokad valmistavad õige kalorsusega tervislikku toitu. Õuesoleku aega kasutatakse maksimaalselt.
–Ärge kartke pöörduda lasteaia õpetajate, juhataja, logopeedi või hoolekogu liikmete poole, kui vajate nõu, abi või kui miski on Teile arusaamatu.
–Tutvuge oma lapse töödega, leidke aega imetlemiseks ja küsige, kuidas laps on need valmistanud.
–Tundke siirast huvi lapse tegemiste vastu lasteaias, kiitke ja tunnustage last! Ärge unustage kiitmast ka õpetajat!