Menu

Hoolekogu

“Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe -ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.”
Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/414092012035

HOOLEKOGU 2017/2018 õ.-a.

Viktoria Lõsenko – lapsevanem (Kiisud)
Liis Sahk – lapsevanem (Jänkud)
Geete Kaasik – lapsevanem (Karukesed)
Dimitri Šapovalov – lapsevanem (Oravad)
Evelyn Sirel – lapsevanem (Rebased)
Evelin Virolainen  –  Haapsalu Lasteaed Tareke esindaja
Mari-Epp Täht  –  Haapsalu Linnavalitsuse esindaja