VEPA ja ALPA

VEPA

VEPA Käitumisoskuste Mäng on tõenduspõhine metoodika laste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete osksuste arendamiseks. Eneseregulatsiooni oskusest sõltub suurel määral lapse keskendumisvõime, oskus juhtida oma käitumist ning teha valikuid, eriti emotsionaalselt keerulistes olukordades.
VEPA rakendamine ei ole eraldiseisev õppekava, selleks ei ole vaja omaette lisatunde – kõiki VEPA elemente saab edukalt sisse põimida lasteaia päevakavasse ja õppetegevustesse.
VEPA elementide kasutamine aitab tuua vaheldusrikkust , toetada laste koostööd ja suunata nende tähelepanu õppimisele.
Eestis on VEPA kasutusel alates 2014/2015. õa-st ning on jõudnud rohkem kui 120 kooli üle Eesti, laienedes lasteaedadesse.      

Meie hakkasime lasteaias rakendama Vepa Käitumisoskuste Mängu metoodikat 6-7a. rühmas 2022 õa oktoobrist, millele eelnes rühma meeskonna koolitus.

ALPA

ALPA Kids loob koostöös ekspertidega kultuuripõhist, harivat ja mängulist mobiiliplatvormi eelkooliealistele lastele, nende vanematele ja lasteaednikele

Mängud on jagatud nelja raskusastmesse, et tagada eakohasus. Täpset vanust tasemetele ei ole. ALPA mängus on kõik võitjad, sest iga laps jõuab rõõmustavate õhupallideni, aga lihtsalt oma tempos ja enda oskustele vastavas tasemes.

Mängud on lõimitud ekraaniväliste tegevustega, et laps harjutaks juba noorest peast ekraani tagant pause tegema. Samuti on hea õpitut kohe korrata seoses muu ümbritsevaga.