Kiusamisest vabaks!

Meie lasteaia kaks rühma liitusid programmiga „Kiusamisest vabaks!” märtsis 2012. Täna töötab selle programmi järgi neli rühma – Kiisud, Oravad, Karukesed ja Rebased.

Kõik projekti läbiviivad õpetajad on läbinud vastava koolituse ja saanud kohvri õppematerjalidega. Igal lapsel on oma väike Sõber Karu, kes ootab teda igal hommikul lasteaias, ja lasteaia lõppedes läheb temaga kooli kaasa (kui kool on liitunud programmiga).

Programm eeldab, et lapsed on oma olemuselt heatahtlikud ja loovad ning tahavad olla teistega sõbralikes, meeldivates suhetes, kuid alati ei oska seda.

Meie, täiskasvanute, vastutusel on anda teada ebasobivast käitumisest ja samas pakkuda asemele sobivat käitumist. Kiusamine mõjutab kogu rühma.

Lapsed omandavad väärtused ja normid sotsialiseerumise käigus nii kodus kui lasteaias. Tuleb õppida oma mõtete, tunnete ja käitumise eest vastutama. Antud programm aitab selleni jõuda, kui teeme kõik koostööd, nii lasteaed kui kodu.

Riikliku õppekava järgi peab 6-7 a laps mõistma ja arvestama teiste inimeste tundeid, hoolima teistest ja osutama abi. Mõistma inimeste erinevusi, tegema vahet hea ja halva käitumise vahel. Järgima kokkulepitud reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme.

Programmis on neli põhiväärtust:

SALLIVUS – kohelda üksteist võrdsena
AUSTUS – suhtuda teistesse austavalt, olla kõigile hea kaaslane
HOOLIVUS – näidata välja huvi, kaastunnet, hoolivust, abivalmidust kõigi vastu
JULGUS – jääda endale kindlaks ja panna paika piirid. Astuda vahele, kui keegi ületab piire. Olla julge ja hea kaaslane, kes astub ebaõiglusele vastu.

MTÜ Lastekaitse Liidu projekti „Kiusamisest vaba lasteaed” kohta saab lisainfot lugeda siit: kiusamisestvabaks.ee