Projektid


Projekt: “Haapsalu Lasteaed Tareke koolieelikute rühma keskkonnateadlikkuse tõstmine – Läänemere elustik”
Projektijuht: õpetaja Jane MöllProjekt: “Together: Best practices exchange for integrating refugees”
Läänemaa Omavalitsuste Liidu projektis osalesid direktor Riima Velbre ja õpetaja Jane Möll


Avatud algus: Eesti lasteaedade valmisoleku tõstmine rändetaustaga laste vastuvõtmisel ning kultuuriliselt ja usuliselt mitmekesise ja salliva õpikeskkonna toetamisel

Projekti rahastas Välisministeerium (arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest) ja Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis
Projekti juhataja: Eesti Pagulasabi MTÜ (projektijuht Ingi Mihkelsoo)