Projektid

Projekt:  “Muust keele- ja kultuuriruumist pärit laste integreerimine koolieelsesse lasteasutusse ning nende keeleõppe toetamine läbi erinevate metoodikate”
Projektijuht: õpetaja Jane Möll

Projekt: “Haapsalu Lasteaed Tareke koolieelikute rühma keskkonnateadlikkuse tõstmine – Talvised pargilinnud”
Projektijuht: õpetaja Katrin Vaino

Projekt: “Haapsalu Lasteaed Tareke koolieelikute rühma keskkonnateadlikkuse tõstmine – Läänemere elustik”
Projektijuht: õpetaja Jane MöllProjekt: “Together: Best practices exchange for integrating refugees”
Läänemaa Omavalitsuste Liidu projektis osalesid direktor Riima Velbre ja õpetaja Jane Möll


Avatud algus: Eesti lasteaedade valmisoleku tõstmine rändetaustaga laste vastuvõtmisel ning kultuuriliselt ja usuliselt mitmekesise ja salliva õpikeskkonna toetamisel

Projekti rahastas Välisministeerium (arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest) ja Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis
Projekti juhataja: Eesti Pagulasabi MTÜ (projektijuht Ingi Mihkelsoo)
Projektis osalesid direktor Riima Velbre ja õpetaja Jane Möll