Erasmus+ õpirände projekt

2022 aasta lõpuks said kõik Erasmus+ õpirände projektis planeeritud vaatluspraktikad ja koolitus läbitud.

Juunis käisid meie õpetajad Jane ja Katariina Itaalias, Bolognas, kus koos osalejatega üle Euroopa saadi praktilise koolituse “The best for preschool teachers” raames ülevaade alushariduse kaasaegsetest õpetamismeetoditest ning pedagoogilistest lähenemistest.

#Erasmusplus#ErasmusLearningAcademy

“Preschool education: incorporating the Italian system internationally”: https://www.erasmustrainingcourses.com/blog/preschool-education-incorporating-the-italian-system-internationally

“The best for preschool teachers – June 2022”: https://www.youtube.com/watch?v=INVez031sLw.

Septembris võtsid esimesest vaatluspraktikast osa meie õpetajad Jane, Maarika, Varje ja Leena. Nad käisid projekti raames Norras Molde linnas vaatluspraktikal kahes lasteaias – St. Sunnivas ja Cecilienfrydis. Eesmärgiks oli saada juurde kogemusi ja mõtteid mujalt keele- ja kultuuriruumist pärit laste integreerimiseks ja keeleõppeks. Ühiste huvitavate arutelude käigus leiti kahe riigi lasteaedade vahel nii ühisosa kui ka erisusi.

Õpetajate Leht (17.02.2023) “Muukeelne laps rühmaruumis: Saksamaa ja Norra lasteaedades vaatluspraktikal”: https://opleht.ee/2023/02/muukeelne-laps-ruhmaruumis-saksamaa-ja-norra-lasteaedades-vaatluspraktikal/?fbclid=IwAR2FVwj4b9HcP4Pr9SblkytGuG6_eKbvrrEHwb5-7dVYP755PGhPsA7RmEY
Terevisioon (17.02.2023 alates 01:12:25): https://etv.err.ee/1608872465/terevisioon 

Detsembris olid meie direktor Riima ning õpetajad Jane, Marje ja Marianna Erasmus+ projekti raames Saksamaal Frankfurdis. Nädala jooksul käidi vaatluspraktikal kahes lasteaias – Fintosch® GmbH International Toddler School & Kindergartenis ja KiTA Frankfurt, Kinderzentrum Hermann-Küster-Straßes. Eesmärgiks jätkuvalt vahetada kogemusi ja parimaid praktikaid mitmekultuurilistes lasteaedades mujalt keele- ja kultuuriruumist pärit laste integreerimiseks ja keeleõppeks. Praktikalt tuldi tagasi mitmete uute mõtete ja ideede ning loomulikult ka uute kontaktidega.

Õpetajate Leht (17.02.2023) “Muukeelne laps rühmaruumis: Saksamaa ja Norra lasteaedades vaatluspraktikal”: https://opleht.ee/2023/02/muukeelne-laps-ruhmaruumis-saksamaa-ja-norra-lasteaedades-vaatluspraktikal/?fbclid=IwAR2FVwj4b9HcP4Pr9SblkytGuG6_eKbvrrEHwb5-7dVYP755PGhPsA7RmEY
Terevisioon (17.02.2023 alates 01:12:25): https://etv.err.ee/1608872465/terevisioon 

2019. aastal saime rahastuse Erasmus+ õpetajate õpirände projektile ” Muust keele- ja kultuuriruumist pärit laste integreerimine koolieelsesse lasteasutusse ning nende keeleõppe toetamine läbi erinevate metoodikate”, mille eesmärgiks on läbi vaatluspraktikate ja täiendkoolituste toetada mitmekultuurilises lasteaias muukeelsete laste integreerimist ja keeleõpet.

Projektijuht: õpetaja Jane Möll