Erasmus+ õpirände projekt

2019. aastal saime rahastuse Erasmus+ õpetajate õpirände projektile ” Muust keele- ja kultuuriruumist pärit laste integreerimine koolieelsesse lasteasutusse ning nende keeleõppe toetamine läbi erinevate metoodikate”, mille eesmärgiks on läbi vaatluspraktikate ka täiendkoolituste toetada mitmekultuurilises lasteaias muukeelsete laste integreerimist ja keeleõpet.

Projektijuht: õpetaja Jane Möll