Suvine töökorraldus

  • Haapsalu linnas töötavad suvised valvelasteaiad kindlaksmääratud järjekorras.
  • Kui lapsevanem teatab (e-maili või tabeli teel), et laps suvekuudel lasteaias ei käi, siis ei pea maksma toidu- ega osalustasu. Arvesse lähevad täiskuud. Kui laps on lasteaias kas või ühe päeva käinud, siis tuleb maksta nii toidupäevade maksu kui ka terve kuu osalustasu.
  • Infot suvise valvelasteaia kohta saavad vanemad eliis.eu´st ja rühmaõpetajatelt.
  • Alates aprillist-maist on rühmades suvise valvelasteaia tabelid vanematele täitmiseks ja allkirjastamiseks kättesaadavad.
  • Infot edastatakse ka hoolekogu kaudu.
  • Kui vanematel tekib vajadus eeltäidetud tabelit (koha vajadust) muuta, siis on seda võimalik teha pöördudes direktori või rühmaõpetaja poole.
  • Seoses suvepuhkuste ajaga valvelasteaia perioodil, vahetuvad õpetajad iganädalaselt.