Eesti keele õpe

Kuna lasteaia üheks põhisuunaks on mitmekultuurilisus, siis on eesti keele õpe meile väga oluline. Keelt on võimalik omandada paljudel eri viisidel. Ennekõike on parim moodus praktika. Viimaseni jõudmiseks peame aga enne läbima mitmeid eri etappe. Meie eesmärk on võimaldada muukeelsetel lastel eesti keele praktikat saada läbi mitmete erinevate vahendite. Selleks oleme aastate jooksul soetanud näiteks tahvelarvuteid, projektoreid, roboteid, mänge, programmi Board Maker, ühinenud Alpha projektiga jne. Peale eelnevalt loetletud vahendite oleme panustanud rühmapersonali teadmiste ja oskuste arengusse neid koolitustele ja õppereisidele saates.

Keele õpe on pidev protsess ja see vajab harjutamist ka väljaspool lasteaeda. Koduseks kasutamiseks oleme järgnevalt välja toonud vaid mõned kasulikud materjalid, mille kaudu lapse keele arengut toetada.

Kasulikud veebilehed:

lastekas.tv3.ee
lasteekraan.err.ee
mudila.ee

Kasulik kirjandus:

“Eesti keele õpik vene emakeelega koolieelikutele” – Inga Mangus, Marge Simmul

Kasulikud Facebook´i grupid:

NinaZarvik – minu kakskeelne laps/ мой двуязычный ребенок: Эстония / Eesti https://www.facebook.com/groups/651728875753653

Tark rebane
https://www.facebook.com/tarkrebane

Lastega kodus
https://www.facebook.com/groups/225640378622526

Mängupesa – abiks õpetajale ja lapsevanematele
https://www.facebook.com/mangupesaa