Visioon, missioon, põhiväärtused ja eripära

TAREKESE LASTEAIA VISIOON:
Haapsalu Lasteaed Tareke on hea mainega, väljakujunenud traditsioonidega haridusasutus,
-kus lapsed tunnevad end hästi,
-kuhu vanemad tahavad oma lapsi tuua,
-kus personalil on hea töötada.

TAREKESE LASTEAIA MISSIOON:
Tarekese lasteaed, koostöös peredega aitab lapsel kujuneda isiksuseks, kes
-saab hakkama igas olukorras ja on julge küsima,
-hoiab ja hindab oma tervist ja elukeskkonda,
-austab esivanemaid ja erinevaid kultuure,
-on positiivse ellusuhtumisega,
-austab ennast ja kaasinimesi.

TAREKESE LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSED:
-Turvalisus
-Lapse individuaalsusest lähtumine
-Kvalifitseeritud ja püsiv kaader
-Tugev meeskonnatöö
-Loovus ja avatus uuendustele
-Mängulisus

MEIE ERIPÄRA: PÕHISUUNAD ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖS
(lähemalt vt. dokumendid; õppekava)
-Mitmekultuurilisus
-Terviseedendamine
-Looduse ja rahvatraditsioonide tutvustamine läbi aastaaegade
-Väärtuskasvatus