KIKi projekt: “Läänemere elustik”

05.juunil 2018 külastasid Rebaste rühma lapsed Silma Õpikoda, et osaleda sealses õppeprogrammis “Kalamaimud ja puruvanad”. Projekti eesmärgiks oli omandada uusi teadmisi Läänemere elustikust läbi kodukoha looduse, õppida väärtustama keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, osata märgata nähtusi looduses.

Projektijuht: õpetaja Jane Möll

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).