Tervist Edendav Lasteaed

Haapsalu Lasteaed Tareke kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. TEL võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema igakülgset arengut. Lasteaia ülesanne on luua eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tervise ja heaolu edendamine lasteaias on seotud kõikide lasteaia tegevustega ning põhivaldkondadega (eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, keskkonna kujundamine ning õppe- ja kasvatustöö), on planeeritud, süsteemne, järjepidev ning lähtub hindamiste põhjal selgunud arenguvajadustest tervise, heaolu ja turvalisuse valdkonnas.

Tervist edendava lasteaia põhimõtete ja tegevusvaldkondadega saab põhjalikumalt tutvuda siit.

Täpsemalt saab lugeda: www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/tervist-edendavate-lasteaedade- tel-vorgustik


TERVISEMEESKOND

Lasteaias on toimiv tervisemeeskond, mida juhivad Marianna Chertova (Karukeste rühm) ja Kati Koch (Siilikeste rühm)
E-mail: siilikesed@tareke.haapsalu.ee, karukesed@tareke.haapsalau.ee

Tervisemeeskonda kuuluvad:
Kati Koch (Siilikeste rühm)
Õnne Paadik (Rebaste rühm)
Marianna Chertova (Karukeste rühm)
Jelena Nikitina (Kiisude rühm)
Varje Kuura (Jänkude rühm)
Mari-Liis Eskusson (liikumisõpetaja)