Tervist Edendav Lasteaed

Haapsalu Lasteaed Tareke kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. TEL võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema igakülgset arengut. Lasteaia ülesanne on luua eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tervise ja heaolu edendamine lasteaias on seotud kõikide lasteaia tegevustega ning põhivaldkondadega (eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, keskkonna kujundamine ning õppe- ja kasvatustöö), on planeeritud, süsteemne, järjepidev ning lähtub hindamiste põhjal selgunud arenguvajadustest tervise, heaolu ja turvalisuse valdkonnas.

Tervist edendava lasteaia põhimõtete ja tegevusvaldkondadega saab põhjalikumalt tutvuda siit.

Täpsemalt saab lugeda: www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/tervist-edendavate-lasteaedade- tel-vorgustik


TERVISEMEESKOND

Lasteaias on toimiv tervisemeeskond, mida juhib tervishoiutöötaja Eha Seller (Jänkude rühm)
E-mail: ehaseller@gmail.com

Tervisemeeskonda kuuluvad:
Eha Selles (Jänkude rühm)
Jane Möll (Rebaste rühm)
Marianna Chertova (Karukeste rühm)
Evelin Virolainen (Oravate rühm)
Piret Tutt (Kiisude rühm)
Sirle Mik (liikumisõpetaja)