Prantsuse keel

Prantsuse Instituut Eestis koostöös Microsoft/Skype , HITSA, Goethe Instituudi ja Haridus-ja Teadusministeeriumiga avas projekti: Francoklikk.
Francokliki eesmärgiks on tutvustada eesti lastele prantsuse keelt, kultuuri ja teadvustada lastele, pedagoogidele ja ka lastevanematele, et kaasaegne tehnoloogia on arvestatav vahend igasuguseks õppetööks, eriti võõrkeeleõppeks.
Francoklikiga saab tutvust teha siin: https://francoklikk.wordpress.com/

Kui Prantsuse Instituut hakkas projekti juurde kohalikke lasteaedu otsima, tehti Haapsalu Tarekesele ettepanek liituda ja lasteaia juhid otsustasid sellega kaasa minna. Haapsalu Linnavalitsus kiitis projekti heaks ja pakkus omapoolset toetust.

2014.aastast õpivad Tarekese lasteaia lapsed prantsuse keelt.

Kui algselt (2014) õppisid prantsuse keelt vaid koolieelikute rühm, siis nüüdseks (2017) õpivad juba 3 rühma: 4-5 aastased lapsed, 5-6 aastased lapsed ja 6-7 aastased lapsed (koolieelikud). Huvi prantsuse keele vastu on endiselt suur.

Õpetajaks on Stephane Clavel ja lapsed kohtuvad kahel korral nädalas (teisipäeval ja neljapäeval) erinevatel kellaaegadel.
Õppevahendid on peamiselt tehnilised: arvuti, interaktiivne tahvel. Uuritakse multifilme, videosid, fotosid ning mängitakse erinevaid õppemänge. Lisaks vaadeldakse pildiraamatuid, lauldakse ja tantsitakse.

25.aprillil 2016 külastas Prantsuse suursaadik Haapsalu Tarekese lasteaeda.

18.aprill-20.aprill 2017 projekt „Söögem hästi, söögem tervislikult“ Prantsuse koka Bertrand Horreauxi ja õpetaja Stepane Claveli eestvedamisel.
Viide www.ife.ee/soeoegem-haesti-soeoegem-tervislikult/