Postitatud

Lasteaia osalustasu

Lugupeetud lapsevanemad

Haapsalu volikogu otsuse alusel tõstetakse lasteaia osalustasu alates 1. jaanuarist 2021a 27 eurolt 32,12 eurole.


Haapsalu Lasteaed Tareke
juhtkond

Postitatud

COVID-19 viiruse ennetamine

TEGEVUSKAVA JÄTKUVA COVID-19 VIIRUSE TÕKESTAMISEKS LASTEAIAS

Lugupeetud lapsevanemad, personal.

Covid-19 puhanguga toimetulek eeldab kõikidelt vastutustundlikku ja üksteisest hoolivat käitumist ja tegutsemist. Oluline on jätkuvalt olla tähelepanelik, jälgida distantsi ja hügieenireegleid ning haigustunnuste ilmnemisel jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga.

Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine.

 • Hommikul lapse üleandmisel ja õhtul lapse võtmisel viibige ruumis minimaalselt.
 • Lasteaeda sisenemisel desinfitseerige käsi. Lapsed pesevad käed rühma minnes.
 • Kui oled haigustunnustega (köha, nohu, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne), ära lasteaeda sisene.
 • Kui laps on haigustunnustega (köha, nohu, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne), jääge ja ravige kodus. Lasteaial on õigus küsida lapsevanemalt arstitõendit lapsel esinevate allergiate (mis väljenduvad nohus või köhas) kohta.
 • Kui lapsevanem oli lähikontaktne positiivse testi andnud isikuga (nt töökaaslane/sugulane), siis sel juhul lapsevanem jääb eneseisolatsiooni ja last ei too ka lasteaeda!
 • Juhul kui peres ja/või lähikondsetel on tuvastatud COVID-19 viirus, siis last lasteaeda vastu ei võeta.

Tegevused lasteaias.

 • Lapsed viibivad võimalikult palju õues. Ürituste korraldamine, ekskursioonid, õppekäigud toimuvad valikuliselt, võimalusel õues.
 • Lasteaed on varustatud isikukaitsevahenditega. Rühmades on vanemate käte desinfitseerimisvahendid. Lisaks kasutatakse pindade desinfitseerimisvahendeid.
 • Lapsevanemaid informeerime regulaarselt (teated rühma seinal; Eliisis; rühmade infokanalid).
 • Õpetajad teavitavad vanemaid lapse haigestumisest. Haigestunu isoleeritakse teistest, kasutades selleks sobivat ruumi.
 • Lasteaias on tööl vaid haigustunnusteta töötajad.
 • Lapsevanem on koostatud juhendiga tutvunud ja seda oma allkirjaga kinnitanud.

Lapse või pereliikme haigestumisest COVID-19 viirusesse palume lasteaeda koheselt teavitada helistades +372 473 5609 (direktor) / +372 473 5523 (majandusjuhataja) või e-maili teel tareke@haapsalu.ee

Palume välisreise mitte planeerida. Vältimatute reiside korral tuleb jälgida Eesti Vabariigis kehtivaid nõudeid. 

Viirusohu kasvades otsustavad asutuse sulgemise üle Terviseamet ja pidaja.

Suurem tõenäosus viirusesse nakatuda on rahvarohketes siseruumides, kui lähikontakt on alla 2 meetri ja kauem kui 15 minutit.

Lasteasutusel on õigus ja kohustus haigusnähtudega lapsi, vanemaid ja töötajaid lasteasutusse mitte lubada.

Postitatud

1. september

1. septembril, Teadmistepäeval, tervitavad õues väravate juures lapsi orav ja kass. Teadmistepäeva tähistame rühmades kringli söömisega. Head algavat õppeaastat!

Postitatud

Tarekese suverühmad

Alates 10. augustist töötavad Tarekese lasteaias 2 rühma. Kiisude rühma (vasakul II korrusel vasakul) on oodatud Kiisude, Rebaste ja Karukeste rühma lapsed. Siilikeste ja Oravate rühma lapsed on oodatud Siilikeste rühma (I korrusel vasakul).

Alates 24. augustist on avatud kõik rühmad. Siilikeste rühma õpetajad ootavad siis oma lapsi maja paramas tiivas II korrusel keskel asuvas rühmas.

Alates 24. augustist saavad Jänkude rühma uued lapsed lasteaiaga harjuma tulla maja vasakus tiivas I korrusel asuvasse rühma.

Postitatud

1. klassi avalduste esitamine

Oluline info kooli minevate laste vanematele:

Haapsalus alustatakse esimestesse klassidesse avalduste vastuvõtmist 09.märtsist 2020.

Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri järgi on Haapsalu linn, tagatakse õppimisvõimalus Haapsalu linna koolis.

Esimesse klassi õppima asuva lapse vanem esitab Haapsalu Linnavalitsusele vormikohase taotluse elektroonilisel vormil Haapsalu linna kodulehel või paberkandjal aadressil Posti 34 alates  09.märtsist kuni 31.märtsini 2020. Nimetatud taotluses märgib lapsevanem muuhulgas ka kooli valikul tehtud eelistused (Haapsalu Põhikool, Haapsalu Linna Algkool, Uuemõisa Lasteaed Algkool, Ridala Põhikool).

Õpilaste nimekirjadega saab tutvuda koolis alates 30. aprillist 2020

Täiendav info telefonil 47 25 306 või mari-epp.taht@haapsalulv.ee .