Postitatud

COVID-19 info

TEGEVUSKAVA JÄTKUVA COVID-19 VIIRUSE TÕKESTAMISEKS LASTEAIAS

Lugupeetud lapsevanemad, personal.

Covid-19 puhanguga toimetulek eeldab kõikidelt vastutustundlikku ja üksteisest hoolivat käitumist ja tegutsemist. Oluline on jätkuvalt olla tähelepanelik, jälgida distantsi ja hügieenireegleid ning haigustunnuste ilmnemisel jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga.

Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine.

 • Hommikul lapse üleandmisel ja õhtul lapse võtmisel viibige ruumis minimaalselt.
 • Lasteaeda sisenemisel desinfitseerige käsi. Lapsed pesevad käed rühma minnes.
 • Kui oled haigustunnustega (köha, nohu, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne), ära lasteaeda sisene.
 • Kui laps on haigustunnustega (köha, nohu, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne), jääge ja ravige kodus. Lasteaial on õigus küsida lapsevanemalt arstitõendit lapsel esinevate allergiate (mis väljenduvad nohus või köhas) kohta.
 • Kui lapsevanem oli lähikontaktne positiivse testi andnud isikuga (nt töökaaslane/sugulane), siis sel juhul lapsevanem jääb eneseisolatsiooni ja last ei too ka lasteaeda!
 • Juhul kui peres ja/või lähikondsetel on tuvastatud COVID-19 viirus, siis last lasteaeda vastu ei võeta.

Tegevused lasteaias.

 • Lapsed viibivad võimalikult palju õues. Ürituste korraldamine, ekskursioonid, õppekäigud toimuvad valikuliselt, võimalusel õues.
 • Lasteaed on varustatud isikukaitsevahenditega. Rühmades on vanemate käte desinfitseerimisvahendid. Lisaks kasutatakse pindade desinfitseerimisvahendeid.
 • Lapsevanemaid informeerime regulaarselt (teated rühma seinal; Eliisis; rühmade infokanalid).
 • Õpetajad teavitavad vanemaid lapse haigestumisest. Haigestunu isoleeritakse teistest, kasutades selleks sobivat ruumi.
 • Lasteaias on tööl vaid haigustunnusteta töötajad.
 • Lapsevanem on koostatud juhendiga tutvunud ja seda oma allkirjaga kinnitanud.

Lapse või pereliikme haigestumisest COVID-19 viirusesse palume lasteaeda koheselt teavitada helistades +372 473 5609 (direktor) / +372 473 5523 (majandusjuhataja) või e-maili teel tareke@haapsalu.ee

Reiside korral tuleb jälgida Eesti Vabariigis kehtivaid nõudeid. 

Viirusohu kasvades otsustavad asutuse sulgemise üle Terviseamet ja pidaja.

Suurem tõenäosus viirusesse nakatuda on rahvarohketes siseruumides, kui lähikontakt on alla 2 meetri ja kauem kui 15 minutit.

Lasteasutusel on õigus ja kohustus haigusnähtudega lapsi, vanemaid ja töötajaid lasteasutusse mitte lubada.